ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η είσοδος, περιήγηση και εν γένει χρήση της ιστοσελίδας e-pest.control λαμβάνει χώρα κατ’ αποκλειστική ευθύνη του καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήστη της (απλού ή/και εγγεγραμμένου πελάτη, επισκέπτη) και σύμφωνα πάντα με τους εδώ όρους πολιτικής προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Συνεπώς, χρήση ή/και εγγραφή στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία του χρήστη με τους σχετικούς στην παρούσα όρους μας. Η  e-pest.control στοχεύει στη διαφάνεια κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την πλήρη γνώση σας ως προς τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας που τυχόν συλλέγουμε. Έχοντας πλήρη γνώση ότι και εσείς, ενδιαφέρεστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έχετε πλήρη γνώση των τυχόν δεδομένων σας που συλλέγουμε, τον λόγο που τυχόν συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα και τον χρόνο που τα διατηρούμε. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων (ως έχει αναρτημένη στην ιστότοπο μας και ως δύναται να τροποποιηθεί στο μέλλον κατόπιν σχετικής ενημέρωσης σας) δεν έχει εφαρμογή και δεν δεσμεύει την e-pest.control και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πρακτικές και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων ή/και την αξιοπιστία του περιεχομένου άλλων δικτυακών τόπων των οποίων ο σύνδεσμος ενδέχεται να περιέχεται στον ιστότοπο μας και οι οποίοι τρίτοι δικτυακοί τόποι ενδέχεται επίσης να συλλέγουν ή/και δέχονται δεδομένα σχετικά με την χρήση σας των δικών μας ή/και δικών τους υπηρεσιών. Συνεπώς, σας παροτρύνουμε να μελετάτε τους σχετικούς όρους σε οποιοδήποτε τρίτο δικτυακό τόπο περιηγείστε. 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου  μας και την ομαλή παροχή των υπηρεσιών μας στους εγγεγραμμένους ή/και απλούς χρήστες/πελάτες μας και στους επισκέπτες μας. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας,  επιβεβαιώνετε και δηλώνετε ότι έχετε μελετήσει και αντιληφθεί πλήρως το σύνολο των εδώ όρων. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Controller) για την ιστοσελίδα μας e-pest.control είναι η επιχείρηση “E-PESTCONTROL.” όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν ως εξής: τηλ. 22830-24532, email. info@e-pestcontrol.gr.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρόντες όροι, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το σύνολο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και με πάσα σχετική νομοθεσία, δύνανται να τροποποιηθούν  ή/και επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και επικαιροποίησης το σχετικό κείμενο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση και εκ νέου συγκατάθεση σας. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων και απλών χρηστών πελατών μας απαιτείται να είναι ενήλικοι. Ανήλικοι δύνανται να περιηγούνται και να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του μόνο εάν έχουν την άδεια και την επίβλεψη του ενηλίκου εγγεγραμμένου ή/και απλού χρήστη/πελάτη. Ο/η ενήλικος εγγεγραμμένος ή/και απλός χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε χρήση/αγορά από τον λογαριασμό του (μόνιμο εάν πρόκειται για εγγεγραμμένο χρήστη ή περιστασιακό εάν πρόκειται για απλό χρήστη).

Ουδέποτε θα συλλέξουμε ή/και θα επεξεργαστούμε εν γνώσει μας τα προσωπικά δεδομένα ανήλικου ατόμου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Με κύριο σκοπό την ομαλή και επιτυχή λειτουργία μας και την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των συναλλαγών μας με εσάς συλλέγουμε (εμείς) ή λαμβάνουμε (από τρίτους) δεδομένα με τους εξής τρόπους: (α) άμεσα από εσάς, όπως για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας σε αιτήσεις/φόρμες μας ή/και μέσω της εγγραφής σας στον ιστότοπο μας ή/και στο newsletter μας κλπ.

(β) έμμεσα από εσάς, δια της αλληλεπιδράσεως/συμπεριφοράς σας με τον ιστότοπο μας και τις υπηρεσίες μας ή/και από τρίτους με τους οποίους συναλλάσσεστε για τη διεκπεραίωση εν τέλει της δικής μας συναλλαγής, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις πληρωμής ή/και γενικότερης εξυπηρέτησης σας από εμάς.

(γ) έμμεσα από τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για λόγους προώθησης και διαφήμισης.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ Ή/ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ  ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΦΙΛ/ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ, ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.    

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ   

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού

Εάν επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο μας  θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά δεδομένα: η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email address) , η δημιουργία και ορισμός προσωπικού όνομα χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password). Τα στοιχεία αυτά έχετε τη δυνατότητα να τα τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Για τα στοιχεία αυτά παραμένετε απολύτως υπεύθυνοι όσον αφορά στην εμπιστευτικότητα ή/και μυστικότητα, συνεπώς και για τις εν γένει ενέργειες μέσω του εγγεγραμμένου λογαριασμού σας.

Για την παραγγελία σας και την ομαλή διεκπεραίωση της 

Με μοναδικούς σκοπούς την απρόσκοπτη συνδιαλλαγή μαζί σας και την βελτίωση των υπηρεσιών μας και κυρίως προκειμένου να παράσχουμε στον χρήστη/επισκέπτη τις υπηρεσίες μας  είναι πιθανό να σας ζητηθούν τα απολύτως απαιτούμενα αληθή προσωπικά στοιχεία σας για τους σκοπούς αυτούς, όπως το όνομα και το επώνυμο σας, η ταχυδρομική διεύθυνση σας, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας μαζί σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email address) καθώς, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε, το επάγγελμα ή/και η επωνυμία της εταιρείας σας καθώς και οι ανάλογες διευθύνσεις και, ενδεχομένως, περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, YOUTUBE ΚΑΙ VIBER

Είτε πρόκειται για σελίδες/προφίλ δικά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για κανάλι μας στο YouTube θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον της δικής μας πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να μελετήσετε και επιλέξετε αν θα δώσετε τη συγκατάθεση σας και στις αντίστοιχες πολιτικές όλων αυτών των μέσων.

ΟΛΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ, ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΟΡΘΑ, ΝΟΜΙΜΩΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΙΓΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η λειτουργία του ιστότοπου μας λαμβάνει χώρα με κρυπτογράφηση SSL και ίδιος ο ιστότοπος είναι δημοσιευμένος με τη χρήση HTTPS αντί για HTTP. Ακολουθούμε γενικώς αναγνωρισμένο τεχνικό πρωτόκολλο ασφαλείας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής μεταφοράς δεδομένων. Δυστυχώς, καμία αποδεκτή και αναγνωρισμένη μέθοδος/πρωτόκολλο διαδικτυακής μετάδοσης δεδομένων ή/και ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν έχει αποδειχθεί έως σήμερα απολύτως ασφαλές. Συνεπώς, ενώ καταβάλουμε κάθε δυνατή εκ μέρους μας προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την σχετική απόλυτη ασφάλεια και την έλλειψη παντός σχετικού εξωτερικού κινδύνου πέραν της σφαίρας του ελέγχου μας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή/και χρειάζεστε την οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο amphilippa@philippalaw.com 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Γενικά, οι τρίτοι/πάροχοι που χρησιμοποιούμε θα συλλέγουν, θα χρησιμοποιούν και θα αποκαλύπτουν τα στοιχεία σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να τους επιτρέψουν να εκτελούν τις υπηρεσίες που μας παρέχουν. Ωστόσο, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων, όπως πύλες πληρωμής και άλλοι επεξεργαστές συναλλαγών πληρωμής, έχουν τη δική τους πολιτική απορρήτου σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να τους παρέχουμε για τις συναλλαγές που σχετίζονται με την αγορά σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τους αντίστοιχους ιστότοπους της συνεργαζόμενης πύλης πληρωμών καθώς και ταχυδρομικών αποστολών

https://www.alpha.gr/el/idiotes/oroi/prostasia-prosopikon-dedomenon

https://www.taxydromiki.com/prosopika-dedomena

https://www.elta.gr/el-gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1.aspx

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών μας και για όσο περαιτέρω χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για το ενδεχόμενο προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα που θα απαιτεί επίλυση σχετικά με τη συνδιαλλαγή μας. Το αυτό ισχύει και για τις εν γένει συνομιλίες μας που αφορούν στις υπηρεσίες μας και λαμβάνουν χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στο Viber.  Σε περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή/και εγγεγραμμένος στο newsletter μας τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς έως την σχετική ανάκληση τους από εσάς.  

Τα στοιχεία σας, μετά την παρέλευση του απολύτως απαραίτητου χρονικού διαστήματος που αφορά στην εξυπηρέτηση σας και τυχόν ζήτημα/πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με τη συνδιαλλαγή μας διαγράφονται με ασφάλεια.

Τα ως άνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που θα είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε ή/και να μοιραστούμε με τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα κατόπιν κοινοποίησης σε εμάς σχετικής δικαστικής απόφασης.

Τα ως άνω επίσης δεν ισχύουν στην περίπτωση που θα είμαστε αναγκασμένοι να αποδείξουμε ή/και να υπερασπιστούμε τα δικά μας νόμιμα δικαιώματα και να αποδείξουμε την εκπλήρωση των δικών μας νόμιμων υποχρεώσεων.

Στις αμέσως ως άνω δύο περιπτώσεις μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Εν γένει, τα δεδομένα σας που καταγράφονται αυτόματα και αφορούν στη χρήση και αρχειοθέτηση τους από εμάς για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας και την καλύτερη γενικά λειτουργία του ιστότοπου μας μπορούμε να τα διατηρούμε για τους θεμιτούς ως άνω σκοπούς εφόσον αυτά τα δεδομένα, από την ίδια τη φύση τους, είναι αναγκαία και πρόσφορα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμάς και να συναινέσουμε στη σχετική πρόσβαση. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως τα εξής: η IP Address της συσκευής σας, η τοποθεσία σας (εφόσον έχετε εσείς επιλέξει να είναι ορατή), ιστορικό όλων των συνομιλιών μας, ιστορικό των παραγγελιών σας και επιλεγμένα αγαπημένα είδη σας και προτιμήσεις σας.  Ο γενικός κανόνας είναι ότι, εξαιρουμένων απρόοπτων και ειδικών περιπτώσεων που νομίμως διαφοροποιούν τον κανόνα, τα στοιχεία αυτά τα διατηρούμε για ένα (1) έτος και κατόπιν διαγράφονται με ασφάλεια.

Γνωστοποιούμε σε εξωτερικούς συνεργάτες μας μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που μας έχετε γνωστοποιήσει ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή, απρόσκοπτη και βέλτιστη ολοκλήρωση των συναλλαγών μας και συγκεκριμένα γνωστοποιούμε, μόνο στον βαθμό που κατά περίπτωση αυτό είναι αναγκαίο στους εξής τρίτους/συνεργάτες:

Εταιρείες ταχυμεταφορών (courier)

Εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων και ψηφιακών εφαρμογών

Ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενίας/hosting του ηλεκτρονικού μας καταστήματος/e-shop

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Αποδεικνύοντας σαφώς την ταυτότητα σας σε εμάς, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης και ενημέρωσης για το σύνολο ή/και μέρος των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης σας σχετικά με όσους έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος επιτακτικός λόγος διατήρησης των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση καταγραφής από εμάς ανακριβών στοιχείων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να τα διορθώσουμε.

Σε περίπτωση που διατηρούμε, εκ παραδρομής, τα στοιχεία σας για περισσότερο από τον απαραίτητο χρόνο ή/και διατηρούμε στοιχεία όχι απολύτως απαραίτητα για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό των στοιχείων αυτών.

Διατηρείτε το δικαίωμα να απεγγραφείτε από οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λίστα μας ανά πάσα στιγμή και γενικώς να διαφοροποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την συγκατάθεση σας για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Διατηρείτε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε και μάλιστα σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή όπως επίσης και να τα δώσετε σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι ή/και έχετε παράπονα με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα να προβείτε σε σχετικό παράπονο στον επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχουμε λειτουργήσει σε παράβαση της νόμιμης υποχρέωσης μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να δηλώσετε τις αντιρρήσεις σας σε εμάς και να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο τηλ. 22830-24532 ή στο email: info@e-pestcontrol.gr, ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: βρίσκεται στις Κυκλάδες, στη νήσο Τήνο, οδός Καποδιστρίου, αριθμ. 4, ΤΚ 84200. Είμαστε πάντα στη διάθεση των πελατών μας (χρηστών και επισκεπτών) και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μένουν ικανοποιημένοι.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Εμείς, στην e-pest.control, στοχεύουμε στην πλήρη και έγκυρη ενημέρωση σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεπώς, καταβάλουμε κάθε σχετική δυνατή προσπάθεια και αναζητούμε την σαφή ένδειξη της τυχόν καταφατικής ή/και τυχόν αρνητικής σας επιθυμίας σχετικά με την χρήση των cookies από εμάς. Κατανοούμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν δεν έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεση σας. 

Θέλουμε να γνωρίζετε τόσο τί εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο “cookies” όσο και τα cookies που απαραίτητα χρησιμοποιούμε και τα cookies που έχετε τη διακριτική ευχέρεια να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε ή να μας το απαγορεύσετε.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή σας όταν εισέρχεστε από αυτήν στον ιστότοπο μας. Τα χρησιμοποιούμε είτε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, είτε για να λειτουργήσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά προσφέροντας σας την απρόσκοπτη χρήση/περιήγηση στον ιστότοπο μας ή/και την όσο το δυνατόν προσωποποιημένη εμπειρία σας. Τα cookies μπορούν να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες γιατί μπορούν να αποτυπώνουν και να διαβάζουν τα αρχεία ώστε να θυμούνται τις πληροφορίες που σας αφορούν και να σας αναγνωρίζουν, καθιστώντας έτσι την εμπειρία σας μαζί μας εύχρηστη και εξυπηρετική. 

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies για τις οποίες υποχρεούστε να δηλώσετε/καθορίσετε τη συναίνεση σας ή μη στο εύχρηστο και νομίμως/ορθώς τοποθετημένο (πλέον εύκολα ανιχνεύσιμο από εσάς) αναδυόμενο παράθυρο μας που αφορά στα cookies και τις σχετικές επιλογές σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε ή/και δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Απολύτως Απαραίτητα

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι απαραίτητη για να διατηρήσουμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή και τις εφαρμογές μας σε λειτουργία. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν (δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά)

Performance/ Analytics

Προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας στον ιστότοπο μας, χρησιμοποιούμε τεχνολογία που μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας. Με αυτόν τον τρόπο, αναλύουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο μας και τη σχετική χρήση. (δεν σας ταυτοποιούν)

Λειτουργικό/Μάρκετινγκ

Βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και μπορούν να εξατομικεύσουν το περιεχόμενο μας για εσάς. Για παράδειγμα, μπορούν να σας αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο μας, να καταγράφουν τις επιλογές που έχετε κάνει, επιτρέποντας μας να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο μας στις ανάγκες σας, π.χ. εάν ορίσετε την τοποθεσία σας, χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε την τοποθεσία σας. Μας δείχνουν επίσης την γενική απόδοση του δικού μας μάρκετινγκ (δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά)

Cookies μέσω Ενσωματωμένου Περιεχομένου

Μπορούμε να ενσωματώσουμε περιεχόμενο τρίτων στον ιστότοπο μας. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από τρίτους  ιστότοπους λειτουργεί σαν να επισκέπτεστε τον τρίτο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ορίζουν τα δικά τους cookies και πολιτική απορρήτου για τα οποία δεν φέρουμε ευθύνη. Εάν δεν αποδέχεστε τα cookies μέσω του ενσωματωμένου περιεχομένου στον ιστότοπο μας, το σχετικό περιεχόμενο των τρίτων δεν μπορεί να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας

Αποκλεισμός ή Περιορισμός Cookies

Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση cookies στη συσκευή σας ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης σας που σας επιτρέπει να αποκλείσετε την ανάπτυξη όλων ή ορισμένων Cookies. Επισκεφθείτε την σελίδα www.allaboutcookies.org για να μάθετε τον τρόπο. Λάβετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας για να αποκλείσετε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ολόκληρο ή σε τμήματα του ιστότοπου μας. 

Επίσης, σας δίνουμε πάντα την επιλογή να αποκλείσετε ή να περιορίσετε τα περισσότερα cookies στον ιστότοπο μας. Επισκεφθείτε το Κέντρο Προτιμήσεων Cookies.

Πιθανή αλλαγή Πολιτικής Cookies

Αυτή η Πολιτική Cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2021. Είναι πολύ πιθανό να τροποποιήσουμε ή να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να την επισκέπτεστε συχνά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καταβάλλουμε και θα καταβάλλουμε στο μέλλον κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ανακύψει απολύτως κανένα ζήτημα προς επίλυση με κανένα πελάτη μας και περιηγητή ή/και χρήστη της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με την πλήρη αντίληψη μας λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο των σχετικών διατάξεων τόσο του Εθνικού Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Σε περίπτωση που ανακύψει το οποιοδήποτε ζήτημα προς επίλυση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως πρώτο βήμα μίας συναινετικής/εξωδικαστικής επίλυσης. Εάν το ζήτημα προς επίλυση εμμένει καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες είναι οι Ελληνικές Αρχές και τα Ελληνικά Δικαστήρια της Αθήνας. 

www.e-lawyers.gr

www.gdprlaw.gr